konkurs z ebookami

Regulamin konkursu “Konkurs z ebookami”

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Konkurs z ebookami” i nazywany jest również: „Konkursem”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Dorota Świdnik firma Strefa Zdrowia Gabinet Dietetyczny Dorota Świdnik

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na IG Słodkie Fajne ale Dietetyczne – w dniach 06.08.2020r. – 31.08.2020r.

 

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

 • 3

NAGRODY

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest: Dietetyczny Ebook – 7 edycja (o wartości 57 zł). Kaloryczność ebooka może wybrać zdobywca nagrody.

 

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 06.08.2020 r. – 31.08.2020 r. doda na Instagramie zdjęcie (w dowolnej ilości) z potrawami, które zostały stworzone na podstawie e-booka Słodkie Fajne ale Dietetyczne, oznaczając profil @SłodkieFajneAleDietetyczne oraz dodając hashtag #SłodkieFajneAleDietetyczneKonkurs. Liczyć się będzie kreatywność. Uczestnik może dodać dowolną ilość zdjęć.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Instagram w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.

 

 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się firmą Strefa Zdrowia Gabinet Dietetyczny Dorota Świdnik w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

 

 1. Fundatorem nagrody jest Strefa Zdrowia Gabinet Dietetyczny Dorota Świdnik.

 

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.

 

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 1. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż zdjęcie jest jego autorstwa.

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl